Tra cứu giấy phép công bố sản phẩm tại

Nhóm sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alpha Bone: Giấy phép | Chi tiết sản phẩm

Dung dịch xoa bóp Alpha Bone Extra: Giấy phép | Chi tiết sản phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Betimum: Giấy phép | Chi tiết sản phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Betimum M: Giấy phép | Chi tiết sản phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gan Bảo An: Giấy phép | Chi tiết sản phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Dày Bảo An: Giấy phép | Chi tiết sản phẩm